img

PD Silhouette

Pri výrobe tohto 9-kanálu sa používa kombinácia nepriepustnej a priepustnej látky.

V porovnaní s ostatnými tradičnými 9-kanálmi poskytuje SILHOUETTE väčší výkon pri rovnakom zaťažení, pričom si zachováva nenáročnosť pri ovládaní a pristávaní. Kombinácia látok zjednodušuje balenie.

Dodávané veľkosti:

135, 150, 170, 190, 210, 230, 260

Tabuľka zaťaženia padáku (kg)
Veľkosť
MIN
STU
NOV
INT
ADV
EXP
MAX
Silhouette 135
VLC
N/R
46
52
61
71
80
Silhouette 150
VLC
N/R
51
58
68
78
89
Silhouette 170
VLC
54
58
65
77
89
100
Silhouette 190
VLC
60
65
74
86
95
104
Silhouette 210
VLC
67
72
81
95
105
115
Silhouette 230
VLC
73
78
90
105
115
125
Silhouette 260
VLC
83
89
100
118
130
142

MIN - Minimum, STU - Student, NOV - Novice, INT - Intermediate, ADV - Advanced, EXP - Expert
VLC = Varies with landing conditions (mení sa v závislosti od podmienok pristátia)
N/S = Not suggested (neodporúča sa)

img
Cena
PD Silhouette
MSRP (USD)
Cena allizo, s.r.o.
všetky veľkosti
2 920,- USD
PD - záložné padáky
img

Informácie

- dodacie lehoty
- doprava
- cenová ponuka
- objednávka...

Informácie
docx file PDF