img

PD Comp Velocity

Súťažný špeciál vhodný pre najskúsenejších športovcov.

Dodávané veľkosti:

71, 75, 79, 84, 90, 96, 103, 111,

Tabuľka zaťaženia padáku (kg)
Veľkosť
MIN
STU
NOV
INT
ADV
EXP
MAX
Comp Velocity 071
32
N/S
N/S
N/S
N/S
68
77
Comp Velocity 075
34
N/S
N/S
N/S
N/S
72
82
Comp Velocity 079
36
N/S
N/S
N/S
N/S
75
88
Comp Velocity 084
38
N/S
N/S
N/S
50
80
94
Comp Velocity 090
41
N/S
N/S
N/S
53
88
102
Comp Velocity 096
44
N/S
N/S
N/S
57
94
109
Comp Velocity 103
47
N/S
N/S
N/S
61
100
115
Comp Velocity 111
51
N/S
N/S
N/S
65
108
121

MIN - Minimum, STU - Student, NOV - Novice, INT - Intermediate, ADV - Advanced, EXP - Expert
N/S = Not suggested (neodporúča sa)

img
Cena
PD Comp Velocity
MSRP (USD)
Cena allizo, s.r.o.
všetky veľkosti
3 570,- USD
PD - záložné padáky
img

Informácie

- dodacie lehoty
- doprava
- cenová ponuka
- objednávka...

Informácie
docx file PDF