PROTRACK II

NA SKLADE - E-SHOP - PROTRACK II

 

 

PROTRACK detail

Akustický signalizátor výšky s databankou.

Databanka - detaily o posledných 200 - 300 zoskokoch poľa typu zoskoku:

- dátum

- poradové číslo zoskoku

- výška výskoku

- výška otvorenia padáku

- čas voľného pádu

- maximálna rýchlosť

- priemerná rýchlosť

- priemerná rýchlosť prvej polovice zoskoku

- priemerná rýchlosť druhej polovice zoskoku

Rýchlosť môže byt uvedená v km/h a m/s alebo v mph a ft/sec, výška v m alebo feet. Celkový počet zoskokov a celkový čas voľného pádu je zaznamenávaný až do počtu 10 000 zoskokov.

Akustický signalizátor výšky:

- 4 nastaviteľné výšky signalizácie počas stúpania

- 4 nastaviteľné výšky signalizácie počas voľného pádu

- 4 nastaviteľné výšky signalizácie počas letu na padáku

- pamäť na 4 rôzne nastavenia pre voľný pád aj let na padáku

 

Späť na začiatok