CYPRES 2 s meniteľným nastavením

CYPRES 2 s meniteľným nastavením

EXPERT + STUDENT + TANDEM + SPEED V JEDNOM PRÍSTROJI

- užívateľom meniteľné nastavenie prístroja -
	- bezpečná procedúra nastavenia -
	- blokovanie nechcenej zmeny nastavení -

CYPRES 2 s meniteňým nastavením - displej

Používateľ si teraz môže sám zmeniť nastavenie prístroja na jednotlivé módy (Expert- Student - Tandem -Speed) podľa potreby.

Celkové ovládanie prístroja je identické s ovládaním ostatných modelov. Sofistikovaná procedúra pre výber jednotlivých módov vylučuje nesprávne nastavenie.

CYPRES 2 s meniteľným nastavením - režim Tandem

Príklad nastavenia - režim Tandem

Zapnutý prístroj neustále zobrazuje aktuálne nastavenie - značka na displeji označuje aktívny režim. Označenia jednotlivých režimov sú vygravírované na kovovom obale displeja.

CYPRES 2

je najrozšírenejší a najspoľahlivejší AAD (Automatic Activation Device) - prístroj na automatické otvorenie záložného padáku.

Technológia CYPRES je patentovaným vynálezom firmy Airtec.

Od roku 1991, kedy bol CYPRES vynájdený, ani jeden z viac ako 198 000 vyrobených prístrojov nezlyhal. Za toto obdobie bolo zachránených viac ako 4 000 životov skydiverov.

Prístroj vyhodnocuje rýchlosť pádu a výšku, pri prekročení naprogramovaných parametrov otvára záložný padák preseknutím uzatváracieho očka. Systém presekávania očka bol vyvinutý a patentovaný firmou Airtec. Po aktivácii može byť pyropatrona vymenená užívateľom, nie je nutná kontrola alebo servis u výrobcu.

Parametre prístroja CYPRES 2:


CYPRES 2 - vodotesný

- vodotesný (do 15 min., do hĺbky 5m)

CYPRES 2 - žiadna výmena batérií

- žiadna výmena batérií

- zobrazenie výrobného čísla (display)

- zobrazenie dátumu najbližšej prehliadky (display)

- upozornenie na blížiacu sa prehliadku (display)

- veľmi pevný zaoblený obal

- interval prehliadok: +/- 6 mesiacov po piatich a desiatich rokoch podľa mesiaca výroby

(Napríklad, ak dátum výroby je Júl 2017 a presný dátum na prehliadku po piatich rokoch je Júl 2022, prístroj je možné poslať na prehliadku v intervale 13 mesiacov: od Januára 2022 do Januára 2023, takže nie je žiadny problém nájsť vhodný čas na zaslanie prístroja výrobcovi)

- self-test za 10 s

- nastavenie pri zoskoku s rôznymi výškami pri štarte a pristávaní - tá istá procedúra - rýchlejšie nastavenie

CYPRES 2 - offset

- Offset Feature - možnosť opätovného použitia posledného individuálneho nastavenia výšky na začiatku "normálneho" nastavovania

CYPRES 2 - počítadlo zoskokov

- Flight Counter - zobrazenie celkového počtu zoskokov vykonaných s daným prístrojom

CYPRES 2 - automatická kompenzácia zmeny počasia

- automatická kompenzácia zmien počasia a výkyvov tlaku

CYPRES 2 - nastavenie rýchlostí a výšok pre aktiváciu

Expert - aktivácia vo výške 225 m pri rýchlosti 35 m/s a viac

	Student - výška 225 m alebo cca.300 m pri rýchlosti 13 m/s a viac

	Tandem - výška 580 m pri rýchlosti 35 m/s a viac

	Speed - výška 225 m pro rýchlosti 46 m/s a viac

Životnosť prístrojov CYPRES 2

Na základe doterajších poznatkov je životnosť prístroja CYPRES 2 s dátumom výroby január 2017 a neskôr stanovená na 15 rokov + 6 mesiacov od dátumu výroby.

Celá starostlivosť o CYPRES 2 pozostáva z dvoch prehliadok - po piatich a desiatich rokoch (okrem zapnutia pri skákaní a výmeny filtra v prípade pristátia vo vode).

CYPRES 2 - záruka 15 rokov a 6 mesiacov

Firma Airtec GmbH ako jediný výrobca bezpečnostných prístrojov nesľubuje ale garantuje životnosť svojich výrobkov. 
Na prístroje CYPRES 2 je poskytovaná záruka počas celej jeho životnosti 15 rokov a 6 mesiacov, za predpokladu, že prístroj bude odoslaný na prehiadku po piatich a desiatich rokoch od dátumu výroby.

CYPRES 2 - kontrola prístroja u výrobcu

Majiteľ prístroja CYPRES 2 má istotu, že používa stále aktuálny produkt - v rámci prehliadok u výrobcu po piatich a desiatich rokoch sú nielen skontrolované a otestované všetky základné časti prístroja z hľadiska funkčnosti ale výrobca má možnosť aktualizovať použitý softvér a aplikovať najnovšie poznatky z vývoja počas uplynulého päťročného obdobia.

CYPRES 2 - zľava 60 EUR

*TRADE IN - zákazníkom, ktorí pri kúpe nového prístroja CYPRES 2 odovzdajú použitý prístroj, ktorému skončila životnosť, bude v rámci programu CYPRES Trade-in poskytnutá zľava vo výške 60,- EUR. ( v prípade odovzdania riadiacej jednotky bez pyropatrony /CYPRES cutter/ alebo s použitou pyropatronou bude poskytnutá zľava vo výške 40,- EUR )

CYPRES 2 - kvalita, ktorá funguje

 

Balenie prístroja CYPRES 2


CYPRES 2 - návod na použitie - CZ (súbor pdf)


Nastavenie prístroja C-mode z režimu Expert na režim Speed

Späť na začiatok