CYPRES 2 - technická prehliadka u výrobcu

Technická prehliadka pre prístroje CYPRES a CYPRES 2 vykonávaná u výrobcu po štyroch a ôsmich rokoch od dátumu výroby.

Ak si želáte poslať prístroj na prehliadku, stačí poslať objednávku z e-eshopu alebo e-mail, budeme Vás kontaktovať s ďalšími informáciami a inštrukciami pre odoslanie (odovzdanie) prístroja.

Prehliadka prístroja CYPRES 2 u výrobcu

toto všetko je skontrolované a/alebo znova nastavené a/alebo vymenené:

• kontrola a nastavenie stability teploty
• kontrola a nastavenie presnosti merania tlaku
• kontrola a nastavenie presnosti merania výšky
• kontrola a analýza spotreby energie
• schopnosť akcie
• funkčnosť pyropatrony
• kontrola a nastavenie tienenia
• kontrola a nastavenie vodotesnosti
• stav techniky merania a analýzy
• výmena batérií
• výmena filtra

+ vykonanie všetkých potrebných opráv

+ aplikovateľný update hardvéru a softvéru

+ inštalácia všetkých vylepšení z výskumu za posledné 4 roky

+ prispôsobenie nastavení na zmenené enviromentálne podmienky

predĺženie záruky o 4 roky

CYPRES 2 - záruka pošas celej životnosti prístroja

Zmena statusu periodickej technickej prehliadky

pre všetky civilné verzie prístroja CYPRES 2 s dátumom výroby január 2016 a novšie.