ALTIMASTER ATLAS

NA SKLADE - E-SHOP - ALTIMASTER ATLAS

Altimaster Atlas - strieborný

Atlas od Alti-2 je elektronický výškomer s digitálnym displejom, ktorý sa dá použiť ako akustický signalizátor výšky alebo vizuálny výškomer.

Vždy budete mať najaktuálnejší Atlas, pretože vám poskytneme nový softvér zadarmo. S rozhraním USB a počítačom je tento proces jednoduchý a aktualizáciu získate vždy, keď prídeme s novou funkciou.

Môžete tiež nechať aktualizovať váš Atlas u nás v továrni.

Púzdro

 • Odolné hliníkové puzdro so zníženými hranami a rohmi
 • Vylepšené nabíjanie cez USB a prenos dát cez vodotesné Micro USB
 • Zvýšené ľahko stlačiteľné tlačidlá s ochranným lemovaním
 • Vodotesné do 1,8m až jednu hodinu

Alarmy

 • Osem skupín alarmov; Zahŕňa alarmy voľného pádu a /alebo letu na padáku
 • Program Neptune Maintenance Utility (NMU) sa dá použiť na vytvorenie až 32 vlastných názvov alarmov
 • Tóny alarmov je možné prispôsobiť pomocou NMU
 • Signalizácia na padáku zahŕňa alarmy priblíženia pred každou nastavenou výškou
 • Hlasitosť signalizácie výšok na padáku je nastaviteľná pre tých, ktorí chcú počuť alarmy zo zápästia pri použití Atlas-u ako vizuálneho výškomeru.

Záznamy

 • Atlas zaznamenáva viac ako 200 profilov zoskokov a počíta viac ako 2 500 zoskokov
 • Počítadlo zoskokov pre rýchle tempo tréningových dní
 • Pomocou NMU je možné zadať až 32 názvov letísk a lietadiel
 • Zaznamenáva sa aj celkový čas na padáku a celkový čas voľného pádu

Zobrazenie

 • Formát času je možné nastaviť na 12 alebo 24 hodín
 • Dátum možno nastaviť na formát USA alebo medzinárodný
 • Teplota môže byť zobrazená v F alebo C
 • Rýchlosť je možné zobraziť v mph alebo kmh
 • LCD môže byť prevrátené
 • Posúvacie a rozbaľovacie menu

Záznamník

 • Dátum
 • Čas
 • Skupina alarmov pre voľný pád
 • Skupina alarmov pre let na padáku
 • Výška výskoku
 • Výška otvorenia padáku
 • Čas voľného pádu
 • Čas letu na padáku
 • Priemerná rýchlosť voľného pádu
 • Rýchlosť v štyroch rôznych nadmorských výškach
 • Dropzone
 • Lietadlo

Možnosti záznamníka

 • Logbook zapnutý / vypnutý
 • Vymazať zoskok
 • Vymazať záznamník
 • Počítadlo zoskokov

Dostupné farby

 • čierna
 • modrá
 • červená
 • strieborná

 

 

Späť na začiatok